FR | NL


Opgericht in 1987, en sindsdien een referentie op gebied van openbare werken. Wij hebben geopteerd voor een specialisatie in volgende vakdomeinen: waterbouwkundige werken, aanleg en onderhoud van parken en groene ruimten en werken van burgerlijke bouwkunde. Deze domeinen vereisen een grote vakkennis, de nood aan het opbouwen van duurzame relaties zowel met onze klanten als met ons personeel.
Ons personeel is het kloppend hart van de firma. Een dertigtal professionele medewerkers, die hun job perfect kennen en uitvoeren volgens de richtlijnen van onze veeleisende klanten. Met vreugde kan ik u eveneens melden dat de continuïteit van de firma verzekerd is door het engagement van mijn dochter Hilde en mijn zoon Bart.

Tijdens uw bezoek aan onze site zal u eveneens ontdekken dat wij beschikken over een centrum voor slibverwerking en recyclage, en dat mijn dochter Tine, u graag bijstaat voor de verhuur van kleine machines en accessoires.

Dirck Van Mieghem
Afgevaardigd bestuurder

 

 

BVBA ETH — Parc industriel — Rue Pré du Pont, 14 — 1370 Jodoigne — Tel. 010/81.49.04 — Van maandag tot vrijdag 8u tot 17u